Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb: ACM moet methodebesluiten op punten aanpassen

Het CBb heeft op dinsdag 4 juli 2023 uitspraak gedaan over beroepen die de netbeheerders (regionale netbeheerders, TenneT en GTS) hadden ingesteld tegen de methodebesluiten voor de periode 2022 – 2027 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het CBb vindt dat de ACM weliswaar op veel punten een juiste beslissing heeft genomen, maar vindt ook dat de ACM de methodebesluiten op een aantal punten moet aanpassen. Het CBb geeft de ACM daar 6 maanden de tijd voor.

In de methodebesluiten stelt de ACM per netbeheerder de methodiek vast waarmee de komende 5 jaar de tarieven voor netbeheerders worden bepaald. Via deze regulering moet de ACM er voor zorgen dat netbeheerders genoeg inkomsten ontvangen om de kosten van investeringen te dekken en anderzijds dat afnemers niet te veel betalen. De ACM dient hierbij een balans te zoeken tussen de drie belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, nu en in de toekomst.

Het CBb steunt het besluit van de ACM om bij het vaststellen van de methodebesluiten in 2021 extra rekening te houden met de investeringen die netbeheerders moeten doen voor de energietransitie. Omdat fossiele brandstoffen steeds meer vervangen worden door hernieuwbare vormen van energie (vooral zon- en windenergie) moeten netbeheerders veel geld investeren in verzwaring van de netten. Daarnaast vindt het CBb het terecht dat de ACM GTS (de beheerder van het landelijke gastransportnetwerk) de mogelijkheid heeft gegeven kosten sneller af te schrijven waardoor kosten eerlijker verdeeld worden over de tijd.

Het CBb heeft in de uitspraak over de methodebesluiten bepaald dat de ACM de manier waarop de productiviteit van regionale netbeheerders wordt ingeschat aan moet passen. Dit betekent dat zij meer financiële armslag krijgen. Ook heeft het CBb kritiek op de manier waarop de ACM een Europees benchmarkonderzoek om de efficiëntie van de netbeheerders GTS en TenneT te bepalen heeft uitgevoerd. De andere aanpassingen gaan over de kosten voor een onderdeel van het net op zee en over het rentepercentage waarmee het redelijk rendement van netbeheerders bepaald wordt. De ACM gaat zo snel mogelijk in kaart brengen in welke mate de tarieven die consumenten en bedrijven moeten betalen omhoog gaan als gevolg van deze uitspraak.

Het is duidelijk dat netten de komende jaren nóg sneller uitgebreid moeten worden en dat er door netbeheerders fors meer moet worden geïnvesteerd. Daarom is de ACM nu al begonnen met de voorbereiding van de methodebesluiten voor de reguleringsperiode vanaf 2027. De ACM doet breed onderzoek naar de regulering die het beste past bij de uitdagingen van de energietransitie. Uitgangspunt daarbij is dat de ACM wil zorgen dat de regulering helpt om de energietransitie te versnellen.

Lees de uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl:

ECLI:NL:CBB:2023:316

ECLI:NL:CBB:2023:317

ECLI:NL:CBB:2023:318

ECLI:NL:CBB:2023:319

ECLI:NL:CBB:2023:320

ECLI:NL:CBB:2023:321