Kruimelpad

Methodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit 2022 – 2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan tarieven voor regionaal netbeheer elektriciteit worden bepaald.

Wat zijn methodebesluiten?

De methodebesluiten zijn de basis voor de tariefregulering van regionale elektriciteitsnetbeheerders. De ACM stelt de tarieven vast die de regionale netbeheerders elektriciteit in rekening mogen brengen voor het transport van elektriciteit over het distributienet en voor de aansluiting.

De ACM legt de methode waarmee de tarieven worden bepaald vast in het zogeheten methodebesluit. Het toezicht van de ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van de regionale netbeheerders elektriciteit.