Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit regionaal netbeheer gas 2022 – 2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan tarieven voor regionaal netbeheer gas worden bepaald.

Wat zijn methodebesluiten?

De methodebesluiten zijn de basis voor de tariefregulering van regionale gasnetbeheerders. De ACM stelt de tarieven vast die de regionale netbeheerders gas in rekening mogen brengen voor het transport van gas over het distributienet en voor de aansluiting.

De ACM legt de methode waarmee de tarieven worden bepaald vast in het zogeheten methodebesluit. Het toezicht van de ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van de regionale netbeheerders gas.

 

Documenten

Methodebesluit regionaal netbeheer gas (PDF - 965.14 KB) Bijlage 1: Formulebijlage (PDF - 265.57 KB) Bijlage 2: Wettelijk kader (PDF - 120 KB) Bijlage 3: WACC (PDF - 583.13 KB) Bijlage 3a: WACC model (XLSX - 77.41 KB) Bijlage 4: Reactie op de zienswijze van belanghebbenden (PDF - 4.63 MB)
 

Bijlagen

KYOS - ACM studie netverlieskosten 2021 (PDF - 1.07 MB) Frontier Economics - Criteria to select peers for efficient beta estimation (PDF - 652.63 KB) The Brattle Group - The WACC for the Dutch Electricity TSO and Electricity and Gas DSOs (PDF - 736.46 KB) The Brattle Group – Memorandum Accounting for Quantitative Easing (PDF - 782.02 KB) Prof. C.N. Teulings - Memorandum the Brattle Group on the effect of QE on the WACC (PDF - 909.52 KB)