Kruimelpad

Methodebesluit TenneT Systeem 2022 – 2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan inkomsten voor de systeemtaken van TenneT worden bepaald.

Wat zijn methodebesluiten?

De methodebesluiten zijn de basis voor de tariefregulering van TenneT. De ACM stelt de tarieven vast die TenneT in rekening mag brengen voor de transport- en systeemtaken.

De ACM legt de methode waarmee de tariefinkomsten van TenneT worden bepaald vast in het zogeheten methodebesluit. Het toezicht van de ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de systeemtaken van TenneT.