Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit TenneT Systeem 2022 – 2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan inkomsten voor de systeemtaken van TenneT worden bepaald.

Wat zijn methodebesluiten?

De methodebesluiten zijn de basis voor de tariefregulering van TenneT. De ACM stelt de tarieven vast die TenneT in rekening mag brengen voor de transport- en systeemtaken.

De ACM legt de methode waarmee de tariefinkomsten van TenneT worden bepaald vast in het zogeheten methodebesluit. Het toezicht van de ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de systeemtaken van TenneT.

 

Documenten

Methodebesluit TenneT systeem 2022-2026 (PDF - 455.34 KB) Bijlage 1: Vaststellen van de doelmatigheidsfactor (PDF - 43.78 KB) Bijlage 1a: Doelmatigheidsfactorberekening (XLSX - 131.26 KB) Bijlage 1b: GAW-berekening TenneT (XLSX - 28.38 MB) Bijlage 2: Formulebijlage (PDF - 220.85 KB) Bijlage 3: WACC (PDF - 583.13 KB) Bijlage 3a: WACC model (XLSX - 77.41 KB) Bijlage 4: Wettelijk kader (PDF - 95.5 KB) Bijlage 5: Kapitaalkostenbijlage.pdf (PDF - 432.55 KB) Bijlage 6: Reactie op de zienswijzen van belanghebbenden (PDF - 4.63 MB)
 

Bijlagen

Rapport Economic Insights - Frontier shift for Dutch Gas and Electricity TSOs (PDF - 2.61 MB) Sumicsid CEER - Dynamic efficiency and productivity changes for electricity transmission system operators (PDF - 2.24 MB) Frontier Economics - Criteria to select peers for efficient beta estimation (PDF - 652.63 KB) The Brattle Group - The WACC for the Dutch Electricity TSO and Electricity and Gas DSOs (PDF - 736.46 KB) The Brattle Group – Memorandum Accounting for Quantitative Easing (PDF - 782.02 KB) Prof. C.N. Teulings - Memorandum the Brattle Group on the effect of QE on the WACC (PDF - 909.52 KB)