Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit TenneT Transport 2022 – 2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan inkomsten voor de transporttaken van TenneT worden bepaald.

Wat zijn methodebesluiten?

De methodebesluiten zijn de basis voor de tariefregulering van TenneT. De ACM stelt de tariefinkomsten vast die TenneT in rekening mag brengen voor de transport- en systeemtaken.

De methodiek op grond waarvan deze tariefinkomsten worden bepaald, legt de ACM vast in het zogeheten methodebesluit. Het toezicht van de ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de transporttaken van TenneT.

 

Documenten

Methodebesluit Tennet Transport 2022-2026 (PDF - 1.35 MB) Bijlage 1: Formulebijlage (PDF - 300.19 KB) Bijlage 2: Wettelijk kader (PDF - 155.43 KB) Bijlage 3: WACC (PDF - 583.13 KB) Bijlage 3a: WACC model (XLSX - 77.41 KB) Bijlage 4: Kapitaalkostenbijlage (PDF - 432.59 KB) Bijlage 5: Reactie op de zienswijzen van belanghebbenden (PDF - 4.63 MB)
 

Bijlagen

CEER - CEER TSSO cost efficiency benchmarkt 2018 electricity (PDF - 182.29 KB) CEER - CEER TSSO cost efficiency benchmarkt 2018 electricity (PDF - 182.29 KB) CEER - Sumicsid project CEER TCB18 Pan-European cost efficiency benchmark for electricity transmissionsystem operators - main report (PDF - 1.64 MB) CEER - Sumicsid project TCB18 individual benchmarking report Tennet - july 2019 (PDF - 780.04 KB) DNV GL rapport doelmatigheidsbeoordeling COBRA (PDF - 1.57 MB) Economic Insigths - Topics in efficiency benchmarking selecting cost drivers (PDF - 1.24 MB) Economic Insights - Topics in efficiency benchmarking - Choosing the model and explaining the results (PDF - 1.49 MB) Economic Insights - Topics in efficiency benchmarking - Estimating capital costs (PDF - 1.03 MB) Frontier Economics and Consentec - the potential application of reference network modelling to TenneT (PDF - 692.74 KB) Frontier Economics a.o. - E3grid2012 European TSO benchmarking study (PDF - 1.91 MB) Oxera - analysis of TenneT's estimated efficiency under TCB18 (PDF - 775.74 KB) Oxera - A critical assessment of TCB18 Gas (PDF - 1.06 MB) Sumicsid - Response to the Oxera Report on TenneT TSO in TCB18-ETSO - april 2021 (PDF - 1.16 MB) Sumicsid - Analysis of the Oxera Report (PDF - 804.36 KB) Sumiscid - sensitivity analysis for TCB18 results for Statnett (PDF - 1.17 MB) Sumicsid - Response to the Oxera Report on GTS (PDF - 1.71 MB) Sumicsid - A note on additional analyses for TenneT TSO in TCB18 (PDF - 240.64 KB) Sumicsid - Response to the Oxera Report on TenneT TSO in TCB18-ETSO - october 2020 (PDF - 804.51 KB) Sumicsid response to the Oxera report on TC18 GTS january 2021 (PDF - 1.03 MB) Sumicsid Plausibility control of added transformer power to the TenneT TCB18 6 september 2021 (PDF - 596.85 KB) Rapport Economic Insights - Frontier shift for Dutch Gas and Electricity TSOs (PDF - 2.61 MB) Sumicsid CEER - Dynamic efficiency and productivity changes for electricity transmission system operators (PDF - 2.24 MB) Frontier Economics - Criteria to select peers for efficient beta estimation (PDF - 652.63 KB) The Brattle Group - The WACC for the Dutch Electricity TSO and Electricity and Gas DSOs (PDF - 736.46 KB) Prof. C.N. Teulings - Memorandum the Brattle Group on the effect of QE on the WACC (PDF - 909.52 KB) The Brattle Group – Memorandum Accounting for Quantitative Easing (PDF - 782.02 KB)