Kruimelpad

Methodebesluit TenneT Net op zee 2022 – 2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan inkomsten voor TenneT als de netbeheerder van het net op zee worden bepaald.

Wat zijn methodebesluiten?

De methodebesluiten zijn de basis voor de regulering van de netbeheerder van het net op zee. De ACM stelt de inkomsten vast die TenneT, als de netbeheerder van het net op zee, mag verkrijgen voor het net op zee.