Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit TenneT Net op zee 2022 – 2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan inkomsten voor TenneT als de netbeheerder van het net op zee worden bepaald.

Wat zijn methodebesluiten?

De methodebesluiten zijn de basis voor de regulering van de netbeheerder van het net op zee. De ACM stelt de inkomsten vast die TenneT, als de netbeheerder van het net op zee, mag verkrijgen voor het net op zee.

 

Documenten

Methodebesluit TenneT Net op zee 2022-2026.pdf (PDF - 1.06 MB) Bijlage 1: Formulebijlage Net op zee (PDF - 284.15 KB) Bijlage 2: Wettelijk kader (PDF - 145.77 KB) Bijlage 3: WACC (PDF - 583.13 KB) Bijlage 3a: WACC model (XLSX - 77.41 KB) Bijlage 4: Kapitaalkostenbijlage (PDF - 432.59 KB) Bijlage 5: Reactie op de zienswijzen van belanghebbenden (PDF - 4.63 MB)
 

Bijlagen

DNV - Study on estimation method for additional efficient offshore grid opex (PDF - 1.5 MB) DNV GL Rapport ACM - Doelmatigheidsbeoordeling Borssele (PDF - 548.95 KB) Rapport Economic Insights - Frontier shift for Dutch Gas and Electricity TSOs (PDF - 2.61 MB) Frontier Economics - Criteria to select peers for efficient beta estimation (PDF - 652.63 KB) The Brattle Group - The WACC for the Dutch Electricity TSO and Electricity and Gas DSOs (PDF - 736.46 KB) Prof. C.N. Teulings - Memorandum the Brattle Group on the effect of QE on the WACC (PDF - 909.52 KB) The Brattle Group – Memorandum Accounting for Quantitative Easing (PDF - 782.02 KB)