Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Privacy & sociale media/externe platforms

De websites van de ACM en ACM ConsuWijzer dragen niet actief bij aan het delen van uw persoonsgegevens met anderen. Maar als u gebruik maakt van de ‘Deel deze pagina’-knoppen op deze websites, dan bestaat de mogelijkheid dat het sociale mediakanaal waarop u deelt, deze als ‘interesse’ aan uw profiel toevoegt.

Social media ACM

Voor onze taakuitoefening via sociale media maken wij gebruik van externe platforms zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens met ons te delen via deze platforms. Voor onze taakuitoefening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

De ACM plaatst op sommige sociale mediaplatforms zoals Facebook en LinkedIn ook advertenties. Om die advertenties te laten zien aan de juiste doelgroep maakt de ACM gebruik van de door de platforms verzamelde persoonsgegevens.

De informatie die via de sociale mediaplatforms wordt verspreid is ook beschikbaar op www.acm.nl of www.consuwijzer.nl.