Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verwerkingsregister ACM

Een organisatie die persoonsgegevens verwerkt is verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister) bij te houden. In dit register staat informatie over de persoonsgegevens die de organisatie verwerkt.

De ACM is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en heeft ervoor gekozen om haar register van verwerkingsactiviteiten te publiceren. Op de website AVG Register Rijksoverheid staat een actuele versie van het verwerkingsregister van de ACM. In dit register zijn alle verwerkingen opgenomen die de ACM verricht bij de uitvoering van haar wettelijke taken. Het register is een dynamische omgeving en is nog in ontwikkeling.

Verwerkingsregister Autoriteit Consument & Markt