Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) over snelle spanningsvariaties

21-10-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) op het ontwerp codebesluit over het wijzigen van de voorwaarden van de Netcode en de Begrippencode elektriciteit over snelle spanningsvariaties. VEMW vraagt de ACM de gemaakte opmerkingen te betrekken op de verdere procedure bij de totstandkoming van het definitief besluit.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?