Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit wijziging code elektriciteit snelle spanningsvariaties

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op het voorstel van Netbeheer Nederland de voorwaarden van de Netcode en de Begrippencode elektriciteit over snelle spanningsvariaties vastgesteld. Met dit besluit zijn de snelle spanningsvariaties op netten van 1 kV en hoger aangepast. Tevens bepaalt dit besluit de maximale toelaatbare netvervuiling die een afnemer mag veroorzaken.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?