Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Concept codebesluit snelle spanningsvariaties

14-06-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert een conceptbesluit over het voorstel van Netbeheer Nederland over snelle spanningsvariaties.

De kwaliteitseisen die afnemers van de netbeheerder mogen verwachten op netten vanaf 1 kV worden aangepast. Het betreft de snelle spanningsvariatie; dit zijn de veranderingen van de spanning binnen een fractie van een seconde. Ook bepaalt deze codewijziging de maximale toelaatbare netvervuiling die een afnemer mag veroorzaken.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?