Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging beperking L-gasgebruik grote afnemers

23-01-2020

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de codes over het afschakelen en omschakelen van een aansluiting. Het gaat om wijziging van de Aansluitcode Gas LNB. Aanleiding hiervoor is het wetsvoorstel voor wijziging van de Gaswet om de vraag van grote afnemers naar laagcalorisch gas te beperken. Dit codevoorstel beschrijft hoe Gasunie Transport Services (GTS) uitvoering zou gaan geven aan de voorgestelde artikelen 10g t/m 10k van de Gaswet.

Omdat het wetsvoorstel nog in behandeling is, geeft GTS aan het voorstel te wijzigen of in te trekken als de wetsbehandeling hier aanleiding toe geeft.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?