Kruimelpad

Besluit

Codebesluit beperking gebruik laagcalorisch gas grote afnemers

29-06-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Aansluitcode gas LNB over het afsluiten en omschakelen van een aansluiting.

Aanleiding voor dit besluit is een wijziging van de Gaswet die voorziet in een vermindering van de vraag naar laagcalorisch gas door middel van een verbod voor de grootste afnemers om laagcalorisch gas te onttrekken van het landelijk gastransportnet. Hiertoe zullen de aansluitingen van de grootste afnemers van laagcalorisch gas door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet moeten worden afgesloten of worden omgeschakeld voor het gebruik van hoogcalorisch gas.

Met dit besluit stelt de ACM de procedure vast voor het afsluiten dan wel het omschakelen van de aansluiting van de grootste afnemers van laagcalorisch gas.  Het besluit bevat daarnaast een verplichting voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet om medewerking te verlenen door de voor een ontheffingsaanvraag noodzakelijke informatie aan te leveren aan de afnemers.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.