Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM Informele Zienswijze

De ACM geeft in een informele zienswijze op verzoek van een marktpartij een oordeel over de toepassing van een wettelijke bepaling waarop de ACM toezicht houdt of uitvoert. Een dergelijk oordeel wordt informele zienswijze genoemd en is een voorlopig oordeel van de ACM. De informele zienswijze belet de ACM niet in een later stadium een onderzoek te starten of alsnog een besluit te nemen.

Het kan zijn dat u hieronder ook nog beleidsuitingen onder andere namen (zoals bijvoorbeeld ‘richtsnoeren’, ‘handreiking’ of ‘handleiding’) aantreft. Het gaat hier om documenten met toelichting van de ACM die vóór 1 mei 2019 bekend zijn gemaakt. We streven ernaar om deze documenten op de website toegankelijk te maken op de pagina’s waar ook de beleidsregels, werkwijzen, leidraden en informele zienswijzen te vinden zijn.

Overzicht