Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze samenwerking ziekenhuizen complexe kankerzorg

ACM heeft op 15 juli 2016 een informele zienswijze afgegeven waarin staat dat drie ziekenhuizen in de regio Utrecht mogen samenwerken bij het aanbieden van complexe kankerzorg.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Meander Medisch Centrum en het St Antonius Ziekenhuis in de regio Utrecht willen graag intensief samenwerken bij de behandeling van enkele zeldzame tumoren.

De drie ziekenhuizen hebben eerst zelf gekeken of de samenwerking past binnen de Mededingingswet.Daarna hebben zij bij ACM een informele zienswijze aangevraagd met de vraag om hun self-assessment te beoordelen.

ACM geeft in haar zienswijze aan dat het aannemelijk is dat de voordelen van deze samenwerking groter zijn dan de nadelen voor de mededinging, zoals de beperking van de keuzemogelijkheden van patiënten.

 

Documenten

Informele zienswijze samenwerking ziekenhuizen complexe kankerzorg (PDF - 426.06 KB)