Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze Transporttarief Elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigt aan Tennet dat Tennet juist heeft gehandeld toen zij een verzoek van een marktpartij afwees op basis van artikel 3.7.6 en artikel 3.7.7 van de Tarievencode Elektriciteit.

Een marktpartij heeft TenneT gevraagd om een voorziene tijdelijke vermogensvraag (vanwege een test) te beschouwen als een ‘bijzondere omstandigheid’. TenneT heeft het verzoek van de marktpartij afgewezen. De test stelt geen bijzondere eisen aan de aansluitpunten met het net van TenneT. Bovendien is een test een omstandigheid die te voorzien was.

Tennet mocht hierdoor het tarief naar boven bijstellen.

Afnemers van elektriciteit met een aansluiting op het hoogspanningsnet komen jaarlijks met TenneT overeen hoeveel transportvermogen ze afnemen. Het transport afhankelijke tarief dat TenneT in rekening brengt, is hierop gebaseerd. Wanneer de afnemer tijdens het kalenderjaar deze waarde overschrijdt, dan stelt TenneT het gecontracteerde vermogen naar boven bij. Deze nieuwe waarde geldt dan voor het gehele resterende kalenderjaar.

Een overschrijding kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het testen van nieuwe installaties, waardoor tijdelijk piekvermogen gevraagd wordt.

Meer informatie over de huidige energiecodes

 

Documenten

Informele zienswijze Transporttarief Elektriciteit (PDF - 57.53 KB)