Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze protonentherapie

Op 5 maart 2015 heeft ACM een informele zienswijze afgegeven over twee vragen:

  1. De vraag of zorgverzekeraars gezamenlijk bij één protonencentrum in Nederland protonentherapie mogen inkopen;
  2. De vraag of zorgverzekeraars gezamenlijk protonentherapie in het buitenland mogen inkopen.

ACM komt tot de conclusie dat het gezamenlijk inkopen van protonentherapie bij één protonencentrum in Nederland niet verenigbaar lijkt met artikel 6 Mw.

Wel acht ACM het in beginsel mogelijk dat gezamenlijk protonentherapie in het buitenland wordt ingekocht zonder daarmee in strijd te komen met artikel 6 Mw.

Het voornemen om deze verantwoordelijkheid bij een (toekomstige) Nederlandse aanbieder van protonentherapie te beleggen is vanuit mededingingsrechtelijk gezichtspunt echter onwenselijk.

 

Documenten

Informele zienswijze protonentherapie (PDF - 540.05 KB)