Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb: Klic-viewer valt onder publieke taak van Kadaster

17-05-2019

Achtergrond en procedure

Het Kadaster biedt de Klic-viewer applicatie gratis aan om complexe informatie over ondergrondse kabels en leidingen beter te kunnen lezen. Prosilic biedt op de markt een concurrerende applicatie aan. Door de Klic-viewer gratis aan te bieden zou het Kadaster oneerlijk concurreren met Prosilic en in strijd handelen met de Mededingingswet. Daarom  heeft Prosilic een handhavingsverzoek bij de ACM ingediend. De ACM oordeelde in 2016 en 2017 dat de activiteiten van het Kadaster passen binnen haar wettelijke taak en wees daarom het handhavingsverzoek af. De rechtbank Rotterdam heeft dit op 17 mei 2018 bevestigd.

Uitspraak van het CBb

Het CBb bevestigt in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank:
Als een overheid een publieke taak uitvoert is er geen sprake van een economische activiteit die onder de mededingingsregels valt. Wat een publieke taak is, hangt af van de aard, het doel en de regels die van toepassing zijn op de activiteit.

In de Kadasterwet en de Wion (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) staat dat het Kadaster de publieke taak heeft om de kennis over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen te bevorderen. Dat kan helpen om schade door graafwerkzaamheden te voorkomen. Daarnaast moet het Kadaster een elektronisch informatiesysteem beheren en informatie verstrekken over de locatie van kabels en leidingen. De Klic-viewer is een applicatie die de gegevens van het Kadaster over de locatie van kabels en leiding ordent. Omdat het aanbieden van de Klic-viewer onder deze publieke taak valt, is de Mededingingswet (onderdeel Wet Markt & Overheid) niet van toepassing. 

Met deze uitspraak is er meer duidelijkheid gekomen voor bedrijven en overheden wanneer een activiteit onder de mededingingsregels vallen.

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam is hiermee onherroepelijk geworden.