Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak rechtbank Wet Markt en Overheid Klic-viewer Kadaster

18-05-2018

Rechtbank Rotterdam bevestigt oordeel ACM over activiteiten Kadaster

Het Kadaster biedt de Klic-viewer applicatie gratis aan om haar informatie beter te kunnen lezen. Hier was een handhavingsverzoek tegen ingediend bij de ACM door Prosilic dat een concurrerende applicatie aanbiedt. De ACM oordeelde echter dat de activiteiten van het Kadaster passen binnen haar wettelijke taak en wees daarom het handhavingsverzoek af.

De rechtbank Rotterdam bevestigt het oordeel van de ACM. Indien een activiteit behoort tot de wettelijke taak van een bestuursorgaan is er geen sprake van een economische activiteit die onder de mededingingsregels valt. Artikel 25i van de Mw is dan ook niet van toepassing.

Met deze uitspraak is er nu meer duidelijkheid gekomen voor bedrijven en bestuursorganen wanneer een activiteit onder de Mededingingswet valt.

Prosilic kan nog tegen het oordeel van de rechtbank in hoger beroep.