Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in zaak Goltex Vertriebs over oneerlijke handelspraktijken bij busreisjes

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep bevestigd dat sprake was van misleidende en agressieve handelspraktijken in de uitnodigingen tot deelname aan busreisjes of dagtochten waarbij verkoopdemonstraties werden gehouden  onder de naam ITC Reisclub. De doelgroep bestond vooral uit oudere consumenten. De uitnodigingen voor de busreisjes bevatten misleidende informatie. In de uitnodigingen werd de indruk gewekt dat het ging om een gezellig toeristisch dagje uit, terwijl de hoofdactiviteit bestond uit verkoopdemonstraties in horecagelegenheden. Bovendien waren de uitnodigingen misleidend omdat de deelnemers gratis prijzen en cadeaus in het vooruitzicht werden gesteld die niet gratis bleken te zijn.

ACM (destijds als Consumentenautoriteit) vond deze praktijken in het bijzonder ernstig omdat vooral minder draagkrachtige consumenten werden aangetrokken tot deelname aan de busreisjes. ACM had een boete van in totaal EUR 300.000 opgelegd aan de organisator van de busreisjes, het Duitse bedrijf Goltex Vertriebs.

Goltex had onder meer de anonieme deelname van toezichthouders van ACM aan de busreisjes en verkoopdemonstraties aangevochten. Het CBb oordeelt in hoger beroep, net als eerder de rechtbank Rotterdam, dat de anonieme deelname aan de busreisjes en het op deze wijze verkregen bewijs niet onrechtmatig was.

De rechtbank Rotterdam had eerder de boete verlaagd tot EUR 275.000, omdat de rechtbank één van de vier door ACM vastgestelde overtredingen van de Wet oneerlijke handelspraktijken niet bewezen achtte. Het CBb volgt in hoger beroep het standpunt van ACM en maakt de boeteverlaging weer ongedaan. De uiteindelijke boete in deze zaak is bepaald op EUR 297.500, omdat het CBb vanwege de lange duur van de procedure een boetevermindering van EUR 2.500 toepast.

Dit besluit is onherroepelijk.