Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Herstel Methodebesluit TenneT 2008-2010

ACM heeft een herstelbesluit voor de methode van regulering van TenneT voor de periode 2008-2010 vastgesteld.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft voor de vierde reguleringsperiode (1 januari 2008 tot en met 31 december 2010) het besluit als bedoeld in artikel 41, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 op 28 juni 2011 vastgesteld, met inachtneming van de uitspraak van het College voor Beroep van het bedrijfsleven van 29 juni 2010 (LJN: BM9471). Dit besluit bevat de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Dit besluit geldt voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij het College voor Beroep van het bedrijfsleven.

 

Bijlagen

103584 Methodebesluit (PDF - 165.45 KB) 103584 Bijlage A Methodebesluit van 26 september 2008 (PDF - 405.67 KB) 103584 Bijlage A Bijlage 2 De methodiek voor de WACC (PDF - 122.02 KB) 103584 Bijlage A Bijlage 1 De methode van de doelmatigheidskorting (PDF - 73.41 KB) 103584 Bijlage A Bijlage 3 Reactie op zienswijzen (PDF - 317.66 KB) 103584 Bijlage B Reactie op zienswijzen (PDF - 35.94 KB)