Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Herstel Methodebesluit TenneT 2008-2010

ACM heeft het ontwerp voor de methode van regulering voor TenneT voor de periode 2008-2010 opgesteld.

Ingevolge artikel 41, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en de uitspraak van het College voor Beroep van het bedrijfsleven van 29 juni 2010 (LJN: BM9471) dient de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een nieuwe methode vast te stellen tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering en van het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: methodebesluit) voor de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010. Op 8 april 2011 heeft de Raad het ontwerp-methodebesluit ter inzage gelegd. Hieronder vindt u relevante informatie over dit ontwerp-methodebesluit. Naast de relevante informatie wordt ook één spreadsheet gepubliceerd. Deze spreadsheets zijn geen onderdeel van het ontwerp-methodebesluit, maar dienen ter illustratie van de in het ontwerp-methodebesluit gepresenteerde rekenmodellen voor de x-factor en rekenvolumina. De data in de genoemde spreadsheets zijn nog onder voorbehoud van eventuele fouten en wijzigingen.

 

Bijlagen

103584 Ontwerp-methodebesluit (PDF - 253.33 KB) 103584 Bijlage A Methodebesluit van 26 september 2008 (PDF - 542.65 KB) 103584 Bijlage A Bijlage 1 De methode van de doelmatigheidskorting (PDF - 138.06 KB) 103584 Bijlage A Bijlage 2 De methodiek voor de WACC (PDF - 265.03 KB) 103584 Bijlage A Bijlage 3 Reactie op zienswijzen (PDF - 1.19 MB) 103584 Staatscourant (PDF - 134.17 KB) 103584 Aanbiedingsbrief (PDF - 70.62 KB) 103584 Model berekening x/rv inclusief meerkosten TenneT conform ontwerp-methodebesluit (XLS - 618.5 KB)