Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Klankbordgroep Herstel Methodebesluit Tennet 2008-2010

Op 29 juni 2010 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) het besluit inzake de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (zijnde TenneT TSO B.V.) vernietigd. Dit methodebesluit betreft de algemene transporttaken van TenneT. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) bereid thans een nieuwe methodebesluit voor. Op deze pagina treft u informatie over de voorbereiding van het besluit.

De Raad heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de totstandkoming van het nieuwe besluit. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij het CBb.

 

 

Bijlagen

11 januari 2011 Hoofdpuntenverslag Klankbordgroep (PDF - 83.83 KB) 11 januari 2011 Presentatie Klankbordgroep (PDF - 79.83 KB) 23 november 2010 Presentatie Klankbordgroep (PDF - 121.96 KB) 23 november 2010 Hoofdpuntenverslag Klankbordgroep (PDF - 91 KB) 4 november 2010 Presentatie Klankbordgroep 103584 (PDF - 104.6 KB) 4 november 2010 Hoofdpuntenverslag Klankbordgroep 103584 (PDF - 77.43 KB)