Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit TenneT 2007-2010

ACM heeft de methode van regulering voor TenneT vastgesteld voor 2007, voor de periode 2008-2010 is op 28 juni 2011 een herstel besluit genomen (103584_1/62).

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft de methode vastgesteld van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (x-factor) en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld (rekenvolume) voor TenneT ingevolge artikel 41, eerste en tweede lid van de Elektriciteitswet 1998 voor de jaren 2007 tot en met 2010.