Kruimelpad

Methodebesluit Q-factor RNB Elektriciteit 2007-2009

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft voor de derde reguleringsperiode (2007-2009) de methode vastgesteld waarmee de kwaliteitsterm (q-factor) wordt berekend (conform artikel 41 Elektriciteitswet 1998).