Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging Methodebesluit Q-factor RNB Elektriciteit 2007-2009

De NMa heeft op 27 juni 2006 het reguleringskader voor de elektriciteitsnetbeheerders voor de derde reguleringsperiode (2007) vastgelegd. Aan de hand van dit kader wordt duidelijk op welke wijze de NMa de tarieven voor het transport van elektriciteit in het jaar 2007 berekent. In het zogeheten methodebesluit maakt de toezichthouder duidelijk hoe zij de netbeheerders stimuleert om doelmatiger te werken (via de zogenaamde doelmatigheidskorting ofwel 'x-factor') en zorg te dragen voor een goede kwaliteit van hun netwerk (via de kwaliteitsterm, de 'q-factor'). Op het vlak van kwaliteitsregulering constateert de NMa dat de bepaling van de individuele kwaliteitsprestatie van de netbeheerders moet worden gecorrigeerd. Daarom heeft de toezichthouder een wijzigingsbesluit voor de kwaliteitsterm voor het jaar 2007 vastgesteld.

Het wijzigingsbesluit heeft geen gevolgen voor de gemiddelde hoogte van de q-factor over alle netbeheerders in Nederland en heeft marginale gevolgen voor de transporttarieven die de NMa aan het einde van ieder jaar vaststelt.