Kruimelpad

Rekenmodellen financiële haalbaarheid van toegang tot telecomnetwerken

In opdracht van ACM heeft onderzoeksbureau WIK onderzoek gedaan  naar de technische toegangsmogelijkheden tot de koper-, glas- en kabelnetwerken in Nederland. WIK heeft ook aan de hand van enkele rekenmodellen onderzocht of het voor nieuwe toetreders financieel interessant is om van deze toegangsmogelijkheden gebruik te maken.

WIK stelt vast dat voor alle toegangsmogelijkheden een positieve business case valt te maken. Het marktaandeel waarbij de business case positief wordt verschilt wel per toegangsmogelijkheid.

De ACM gebruikt de uitkomst van deze rekenmodellen voor de marktanalyse ontbundelde toegang. In die analyse onderzoekt de ACM of er regels nodig zijn om te zorgen voor voldoende concurrentie op de telecommarkt. In het najaar 2017 verwacht de ACM te komen met een ontwerpbesluit van deze marktanalyse.