Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar webwinkel T.O.M. bv

De ACM verklaart de bezwaren van webwinkel T.O.M. en haar leidinggevenden ongegrond. T.O.M. had bezwaar aangetekend tegen de opgelegde boetes van in totaal EUR 500.000. ACM blijft van oordeel dat uit het onderzoek bleek dat T.O.M. structureel consumenten heeft misleid. Dit gebeurde in de periode van 14 januari 2015 tot 2 oktober 2015. Webwinkel T.O.M. verstrekte onjuiste en misleidende informatie over het recht van ontbinding van aankopen via haar webwinkel. Hiermee heeft zij consumenten op het verkeerde been gezet, waardoor zij een besluit over een overeenkomst namen dat zij niet hadden genomen als zij hadden beschikt over de juiste informatie. De ACM acht dit schadelijk aangezien het vertrouwen van consumenten in online verkoop door dit soort praktijken wordt geschaad.

Daarnaast heeft de webwinkel consumenten die hun bestelling rechtsgeldig hadden geretourneerd niet tijdig, niet volledig en niet met hetzelfde betaalmiddel terugbetaald. Ook blijft de ACM erbij dat het piepsysteem dat de webwinkel hanteerde in de periode van de overtreding in strijd is met het normale niveau van zorgvuldigheid dat van een handelaar mag worden verwacht. Voor alle vastgestelde overtredingen geldt dat zij voortvloeien uit het beleid dat webwinkel T.O.M. hanteerde en dat zij consumenten schade toebrengen. De ACM ziet in de bezwaren van het bedrijf en haar feitelijk leidinggevenden geen aanleiding om deĀ  opgelegde boetes te matigen.

Op 9 juni 2016 heeft de ACM aan T.O.M. bv boetes opgelegd van in totaal EUR 500.000 wegens overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming. Daarnaast heeft de ACM de feitelijk leidinggevenden ieder hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor EUR 125.000 van de boete omdat zij leiding hebben gegeven aan de overtredingen. T.O.M. bv en haar feitelijk leidinggevenden hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

 

Documenten

Besluit op bezwaar webwinkel T.O.M. bv (PDF - 196.26 KB)