Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank boete webwinkel TOM en feitelijk leidinggevers

Beroep gegrond verklaard

De Rechtbank Rotterdam heeft op 27 juli 2017 uitspraak gedaan in de zaak T.O.M. B.V. en twee feitelijk leidinggevenden. De rechtbank oordeelt dat T.O.M. de wet heeft overtreden. De rechtbank heeft wel de boete verlaagd.

Waar ging de zaak over?

T.O.M. B.V. verkoopt via verschillende websites onder andere fietsen en sportkleding aan consumenten. Het bedrijf overtrad de regels voor terugbetaling bij annulering van de aankoop. Bij T.O.M. B.V. was het beleid om retourzendingen af te keuren, bijvoorbeeld als een consument geen rekeningnummer (IBAN) op het retourformulier had vermeld. Het bedrijf betaalde de consument dan niet terug, maar nam ook geen contact op met de consument. Als de consument informeerde waar zijn geld bleef keerde T.O.M. B.V. een waardebon uit. Pas na aandringen kreeg de consument alsnog  zijn geld terug, maar zonder de betaalde bezorgkosten.

Misleiding en overtreding regels retourzenden

De ACM had vastgesteld dat T.O.M. B.V. consumenten hierbij onjuist en misleidend heeft geïnformeerd over hun rechten. Ook heeft T.O.M. B.V. de regels voor volledig en tijdig terugbetalen na annulering van de aankoop niet goed nageleefd. Het bedrijf heeft consumenten daarnaast niet met het juiste betaalmiddel terugbetaald. Bovendien heeft de ACM vastgesteld dat de werkwijze van T.O.M B.V onzorgvuldig is en in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Als T.O.M. B.V. een retourzending afkeurde,  wachtte ze tot de consument zelf ging vragen waar zijn geld bleef.

Boete

De ACM heeft aan T.O.M. B.V. en haar twee directeuren boetes opgelegd van in totaal EUR 500.000 wegens het niet naleven van verplichtingen voor webwinkels en wegens oneerlijke handelspraktijken. De rechtbank heeft deze boetes gematigd omdat er grote samenhang bestaat tussen de overtredingen en vanwege de negatieve publiciteit die T.O.M. B.V. heeft gekregen in de media.

Tegen de uitspraak is hoger beroep mogelijk.