Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb boete webwinkels T.O.M. en feitelijk leidinggevenden

Boetes webshops T.O.M. B.V. blijven gehandhaafd

De ACM legde terecht boetes op aan webwinkel T.O.M. B.V.  Dat oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep dat door beide partijen was aangespannen.

T.O.M. B.V. verkoopt via verschillende websites onder andere fietsen en sportkleding aan consumenten. Het bedrijf overtrad de regels voor terugbetaling bij annulering van de aankoop. Daarom legde de ACM een boete op. 

Boete

De ACM legde aan T.O.M. B.V. en haar twee directeuren boetes op van in totaal EUR 500.000 wegens het niet naleven van verplichtingen voor webwinkels en wegens oneerlijke handelspraktijken. De rechtbank matigde deze boetes omdat er grote samenhang bestaat tussen de overtredingen en vanwege de negatieve publiciteit die T.O.M. B.V. heeft gekregen in de media. Volgens het CBb was de matiging wegens samenhang terecht. Het CBb ziet in de negatieve publiciteit die T.O.M. B.V. heeft gekregen in de media geen aanleiding om de boete nog verder te matigen en verklaart het hoger beroep van de ACM op dit punt gegrond.

Waar ging de zaak over?

Bij T.O.M. B.V. was het beleid om retourzendingen af te keuren, bijvoorbeeld als een consument geen rekeningnummer (IBAN) op het retourformulier had vermeld. Het bedrijf betaalde de consument dan niet terug, maar nam ook geen contact op met de consument. Als de consument informeerde waar zijn geld bleef keerde T.O.M. B.V. een waardebon uit. Pas na aandringen kreeg de consument alsnog zijn geld terug, maar zonder de betaalde bezorgkosten.

Misleiding en overtreding regels retourzenden

De ACM had vastgesteld dat T.O.M. B.V. consumenten hierbij onjuist en misleidend heeft geïnformeerd over hun rechten. Ook heeft T.O.M. B.V. de regels voor volledig en tijdig terugbetalen na annulering van de aankoop niet goed nageleefd. Het bedrijf heeft consumenten daarnaast niet met het juiste betaalmiddel terugbetaald. Bovendien heeft de ACM vastgesteld dat de werkwijze van T.O.M B.V. onzorgvuldig is en in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Als T.O.M. B.V. een retourzending afkeurde, wachtte ze tot de consument zelf ging vragen waar zijn geld bleef.

Uitspraak

Behalve de uitspraak over wel of niet matigen van de boete, heeft het CBb ook gekeken naar de vraag of de ACM de boetes mocht opleggen met een constructie van hoofdelijke aansprakelijkheid (waarbij bijvoorbeeld het bedrijf de boete van een feitelijk leidinggevende mag betalen). Volgens het CBb mag dat niet, daarom legt het CBb  aan de onderneming en de beide feitelijk leidinggevenden afzonderlijke boetes op. Dit komt neer op een boete voor T.O.M. van EUR 150.000 en voor elk van de feitelijk leidinggevenden een boete van EUR 50.000.

Het besluit van de ACM in deze zaak is met de uitspraak van het CBb onherroepelijk geworden.