Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze VGN op ontwerp codebesluit Balanceringszone Nederland

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van de Vereniging Gasopslag Nederland (VGN) op het ontwerp-codebesluit Balanceringzone Nederland.

VGN deelt de opvatting van ACM dat het wijzigingsvoorstel van de gezamenlijke netbeheerders in strijd is met de Gaswet. VGN steunt dan ook het ontwerpbesluit om de door de gezamenlijke netbeheerders voorgestelde wijzigingen niet in de codes op te nemen.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

 

Documenten

Dit document is op dit moment niet beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de webmaster.