Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Balanceringszone Nederland

ACM publiceert het besluit over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de codes energie. Het voorstel moest mogelijk maken dat Gasunie Transport Services (GTS) de voorgenomen splitsing van haar landelijk gastransportnet kan uitvoeren zonder dat de netgebruikers daar last van hebben. Op dit moment is GTS aangewezen als netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Dit net bestaat uit het HTL-gastransportnet en het RTL-gastransportnet. HTL is de afkorting voor hoofdtransportleiding, RTL staat voor regionale transportleiding. GTS wil zelf worden aangewezen als netbeheerder van het HTL-netwerk en wil dat een nieuwe netbeheerder Gasunie Grid Services (GGS) wordt aangewezen als netbeheerder van het RTL-netwerk.

Netbeheer Nederland stelde voor om in de codes te regelen dat GTS en GGS zogenoemde balanceringszonenetbeheerders worden die allebei opereren in één balanceringszone. Deze twee netbeheerders zouden beide de tarieven en voorwaarden gaan hanteren van de landelijk netbeheerder.

Conclusie blijft: voorstel is in strijd met de wet

In het ontwerpbesluit had ACM al geconstateerd dat het voorstel in strijd is met de Gaswet. Naar aanleiding van ontvangen zienswijzen is ACM niet van mening veranderd. Het RTL-netwerk heeft volgens ACM kenmerken van een regionaal netwerk. Toepassing van de tarieven en voorwaarden van de landelijk netbeheerder op een regionaal netwerk is strijdig met het discriminatieverbod. Bovendien zou het voorstel ertoe kunnen leiden dat de exclusieve wettelijke taken van de landelijk netbeheerder ook door de nieuwe (regionale) netbeheerder worden uitgevoerd. Daarbij is het voorstel eveneens in strijd met de eis in de Gaswet dat iedere netbeheerder zelfstandig zijn taken uitvoert.

ACM neemt daarom het merendeel van de voorgestelde wijzigingen niet over. Wel stelt ACM enkele niet-inhoudelijke wijzigingen vast die Netbeheer Nederland tevens had opgenomen in het codevoorstel.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.