Kruimelpad

Correspondentie

Tweede opdracht wijziging Codevoorstel Balanceringszone Nederland

04-03-2016

ACM heeft Netbeheer Nederland een tweede opdracht gegeven om het codevoorstel Balanceringszone Nederland te wijzigen. ACM ontving een gewijzigd codevoorstel op 15 februari 2016.

Beoordeling gewijzigde voorstel

Bij de beoordeling van het gewijzigde voorstel heeft ACM geconstateerd dat Netbeheer Nederland de strijdigheid met de Gaswet niet heeft opgeheven. De strijdigheid komt volgens ACM door het voorstel van Netbeheer Nederland om het begrip ‘netbeheerder van het landelijk gastransportnet’ te wijzigen in ‘balanceringszonenetbeheerder’.

Hiermee zouden de codes die eerst alleen voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet golden (GTS) ook van toepassing worden op de nieuw te vormen regionale netbeheerder GGS. Dat zou onder andere betekenen dat GGS taken kan gaan uitvoeren die volgens de Gaswet zijn voorbehouden aan GTS.

Bovendien zouden de netgebruikers van GGS anders worden behandeld dan de netgebruikers van de andere regionale netbeheerders. Dit is dan in strijd met een aantal onderdelen van de Gaswet.

ACM draagt Netbeheer Nederland op om binnen vier weken opnieuw een gewijzigd voorstel in te dienen, waarin de strijdigheid is opgeheven.

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Naar Codes energie wijzigen