Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging Balanceringszone Nederland

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend voor het wijzigen van de codes. Het codevoorstel houdt verband met de voorgenomen splitsing van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet GTS in twee netbeheerders: GTS en GGS. Gasunie heeft in mei 2015 aangekondigd dat het van plan is om GTS te splitsen in twee transmissiesysteembeheerders.  Volgens GTS is deze codewijziging noodzakelijk om het huidige marktmodel te laten functioneren in de situatie waarin GTS gesplitst is.

Met het codevoorstel voert GTS de mogelijkheid in dat twee of meer transmissiesysteembeheerders actief zijn binnen één entry-exitsysteem en met één balanceringsregime. Netbeheer Nederland licht toe dat het codevoorstel erop gericht is geen wijziging aan te brengen in de werking van het huidige marktmodel. Introductie van het concept van de balanceringszone moet er volgens Netbeheer Nederland voor zorgen dat er verder zo weinig mogelijk verandert voor netgebruikers.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?