Kruimelpad

Lagere elektriciteitsprijs door beter koppelen van elektriciteitsmarkt

Nederland gaat zijn markt voor elektriciteit beter koppelen aan die van de landen om ons heen. Dat heeft toezichthouder de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag in haar besluit bekend gemaakt. Om deze marktkoppeling te realiseren is intensief samengewerkt tussen de verschillende ministeries van Economische Zaken, landelijke netbeheerders, beurzen, marktpartijen en toezichthouders. De verbeterde koppeling wordt op 21 mei 2015 van kracht. Henk Don, bestuurslid ACM: “Doordat er één grote markt ontstaat, kunnen de producenten van elektriciteit scherper met elkaar concurreren. De prijs van elektriciteit in Nederland zal hierdoor dalen. Voor bedrijven die heel veel elektriciteit verbruiken zoals bijvoorbeeld bedrijven die staal produceren, kan de besparing oplopen tot 5 miljoen euro per jaar. Dat is goed voor onze economie. Een gemiddeld gezin in Nederland bespaart ongeveer 10 euro per jaar.”

Netwerk beter benut

Het bestaande elektriciteitsnetwerk wordt voortaan beter benut dan nu het geval is. Dit kan door de landelijke Netbeheerders, in Nederland is dat TenneT, slimmer te laten berekenen hoeveel capaciteit er beschikbaar is voor transport van elektriciteit over de grens. Daardoor kan er meer elektriciteit getransporteerd worden. Deze zogenaamde ‘Flow-based marktkoppeling’ levert meer welvaart op voor alle deelnemende landen. De efficiëntere koppeling van markten vindt nu plaats tussen Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk, maar moet uiteindelijk het hele vasteland van Europa aan elkaar koppelen tot één markt.  Henk Don: “Transportcapaciteit zal nu minder snel een probleem zijn. Op dagen dat bijvoorbeeld in Duitsland veel goedkope zonne- of windenergie wordt geproduceerd, kunnen we profiteren van hun lagere elektriciteitsprijzen. Het verschil in prijs tussen Nederland en Duitsland neemt af en dat is goed voor de concurrentiekracht van bedrijven in Nederland.”

Wetgeving

Met de invoering van de Flow-based marktkoppeling in mei dit jaar lopen de deelnemende landen vooruit op Europese wetgeving die naar verwachting in 2017 ingevoerd wordt. De Nederlandse consument kan daardoor al vanaf komende maand profiteren van gunstigere elektriciteitsprijzen.

Meer informatie