Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ACM codewijziging flow based

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de Netcode Elektriciteit aan te passen voor de introductie van flow-based marktkoppeling.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

In het ontwerpbesluit van ACM staat dat de voorstellen van Netbeheer Nederland binnen de wettelijke kaders blijven en dat ACM ze daarom wil vaststellen. Dit voornemen is gebaseerd op de informatie die ACM heeft gekregen van Netbeheer Nederland. Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van ACM hebben andere marktpartijen de kans om zienswijzen in te dienen en zo ACM van nadere informatie te voorzien.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Het doel van het ontwerpbesluit is het juridische mogelijk maken dat Tennet flow-based marktkoppeling kan toepassen. Flow-based marktkoppeling betreft een methode waarbij de beschikbare dag-vooruit transportcapaciteit voor grensoverschrijdende handel wordt toegewezen. Ten opzichte van de huidige methode levert flow-based een hogere welvaart op voor Nederland, doordat efficienter gebruik wordt gemaakt van de transportcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt binnen deze 6 weken ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. Dat gebeurt meestal via een hoorzitting. Als ACM een zienswijze ontvangt nadat de periode van 6 weken voorbij is, dan nemen wij deze zienswijze niet meer in behandeling.

 

Documenten

Ontwerpbesluit ACM codewijziging flow based (PDF - 688.24 KB)
 

Bijlagen

CWE FB MC goedkeuringsdocument (PDF - 2.7 MB) Congestion income allocation under Flow-Based Market Coupling (PDF - 2.64 MB) Reactie wijzigingsopdracht Flow based (PDF - 2.28 MB) Zienswijze ontwerpbesluit codewijziging flow based (PDF - 356.6 KB) Zienswijze flow based APX en Tennet (PDF - 131.13 KB) Analyse van flow based problemen (PDF - 2.83 MB)