Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht hoe de drempels voor toetreding tot de Nederlandse bankensector verlaagd kunnen worden. Toetreding van nieuwe spelers, of de dreiging daarvan, zorgt voor meer concurrentie. Dit is belangrijk omdat de concurrentie in de bankensector sinds de financiële crisis is verslechterd. ACM doet de volgende negen aanbevelingen aan de Minister van Financiën en het kabinet om toetredingsdrempels voor nieuwe spelers te verlagen.

  1. Pleit voor het verbeteren van het Europees resolutiemechanisme
  2. Pleit naast een effectiever Europees resolutiemechanisme voor een Europees depositogarantiestelsel
  3. Streef op nationaal en Europees niveau naar eenvoud in wet- en regelgeving
  4. Evalueer het stelsel voor het verkrijgen van een bankvergunning
  5. Streef naar prudentiële wet- en regelgeving en toezicht dat aansluit op de risico’s die een bank met zich meebrengt voor de financiële stabiliteit en de reële economie
  6. Ontwikkel een lichter toezichtsregime voor kredietunies
  7. Beperk de onzekerheid over wet- en regelgeving op de hypotheekmarkt tot een minimum
  8. Geef banken maximale ruimte om op een feitelijke manier consumenten te informeren over de garantieregeling op spaargeld
  9. Neem maatregelen om consumenteninertie op de markt voor betaalrekeningen te verminderen.

Onder ‘zie ook’ zijn de bijlagen bij deze ACM-rapportage te vinden.

Regeldruk financiële sector

Naar aanleiding van het ACM-rapport heeft de minister van Financiën aan Actal gevraagd hoe de regeldruk in de financiële sector kan worden verminderd, bijvoorbeeld om de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.

 

Documenten

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector (PDF - 883.17 KB)