Kruimelpad

Onderzoek

GfK-enquête onder consumenten met een spaarrekening

12-06-2014

Consumer survey on personal savings accounts (2014)

GfK heeft in opdracht van ACM een enquête uitgevoerd onder consumenten met een spaarrekening. Deze rapportage bevat de resultaten van dit onderzoek en dient als bijlage bij het ACM-rapport ‘Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector’.