Kruimelpad

Onderzoek

Concurrentie op de markt voor MKB financiering

30-06-2015

ACM heeft de mate van concurrentie tussen banken onderzocht op de markt voor MKB-financiering. In deze rapportage concludeert ACM dat de concurrentie tussen banken op het gebied van MKB-financiering niet optimaal is. Daarnaast blijkt uit de berekening van de winstmarge dat de concurrentie de laatste jaren is afgenomen.

Verklaringen waarom banken relatief weinig concurrentiedruk ervaren op deze markt:

 1. Er bestaan in Nederland hoge toetredingsdrempels voor deze markt.
 2. De toegenomen kapitaaleisen verminderen de mogelijkheden van de drie grote banken om concurrentiedruk op elkaar uit te oefenen.
 3. MKB’ers vertonen beperkt shop- en overstapgedrag.
 4. Er bestaat een risico op stilzwijgende coördinatie tussen banken.
 5. De concurrentiedruk vanuit alternatieve financieringsvormen is nog beperkt.

Update oktober 2016

Verbeteringen op de markt voor MKB Financiering

In het rapport doet ACM een aantal aanbevelingen die verbetering kunnen brengen in de concurrentie tussen banken. De meeste van deze aanbevelingen zijn rechtstreeks gericht aan de banken:

 1. Verlaag de zoekkosten voor MKB’ers door de informatie over het productaanbod, de acceptatiecriteria en de financieringstarieven te verbeteren;
 2. Verlaag de overstapkosten door de berekeningswijze van de boeterente bij zakelijke leningen onder de loep te nemen;
 3. Verlaag de overstapkosten door MKB’ers eerder te informeren over het aflopen van de rentevaste periode;
 4. Hanteer een tariefstructuur waarbij het duidelijker is voor klanten uit welke kosten de ‘basisrente’ bestaat.

Wat is er inmiddels verbeterd?

ACM heeft de drie grootste banken (ABN Amro, ING en Rabobank) gevraagd wat ze hebben gedaan met de aanbevelingen. Uit de reacties van de banken blijkt dat er al goede stappen zijn gezet. Dit wordt ook bevestigd door MKB-Nederland en VNO-NCW. Zo geven MKB-Nederland en VNO-NCW aan dat:

 • De banken de informatie aan mkb-ers over bijvoorbeeld productvoorwaarden, acceptatiecriteria en boeterente duidelijk hebben verbeterd. Goede voorbeelden zijn de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden en de Handreiking Bijzonder Beheer. Ondernemers krijgen daarin in duidelijke taal uitgelegd wat ze van hun bank kunnen verwachten en andersom.
 • De banken goede stappen hebben gezet bij het informeren van ondernemers over het aflopen van de rentevaste periode. Wel zouden banken hier nog meer zichtbaarheid aan kunnen geven.
 • Het voor mkb-ers nog wel lastig is een oordeel te vormen over de hoogte van de door de bank aangeboden rente. De ontwikkeling van een benchmark zou mkb-ers hierbij kunnen helpen.

Wat kan nog beter?

ACM is over het algemeen tevreden over de wijze waarop de banken met de aanbevelingen aan de slag zijn gegaan. Maar nog niet alles is geregeld. ACM roept de banken daarom op om door te gaan met het verbeteren van hun dienstverlening aan mkb-ers. ACM blijft alert op signalen die anders laten zien.

Hebt u ideeën voor verbetering? Of loopt u ergens tegen aan?

Laat het ACM weten!

Lees het volledige onderzoek

Het volledige onderzoek kunt u hieronder downloaden.