Kruimelpad

Onderzoek

GfK-enquête onder consumenten met een betaalrekening

12-06-2014

Consumer survey on personal current accounts (2014)

GfK heeft in opdracht van ACM een enquête uitgevoerd onder consumenten met een betaalrekening. Deze rapportage bevat de resultaten van dit onderzoek en dient als bijlage bij het ACM-rapport ‘Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector’.