Kruimelpad

Onderzoek

KPMG-onderzoek onder (potentiele) toetreders in de bankensector

12-06-2014

Barriers to entry, growth and exit in the retail banking market in the Netherlands (2014)

KPMG heeft in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek gedaan onder (potentiele) toetreders in de bankensector. KPMG heeft op anonieme basis met 20 marktpartijen gesproken en gevraagd welke toetredingsdrempels zij ervaren. Deze rapportage bevat de resultaten van dit onderzoek en dient als bijlage bij het ACM-rapport ‘Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector’.