Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete prijsafspraken verenigingen van psychologen en psychotherapeuten

Bij besluit van 26 april 2004 heeft de d-g NMa aan het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE), Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP), vier brancheverenigingen van psychologen en psychotherapeuten, boetes van respectievelijk EUR 240.000, EUR 80.000, EUR 55.000 en EUR 70.000 en een last onder dwangsom opgelegd, wegens het geven van prijsadviezen, hetgeen in strijd is met artikel 6 Mw. Alle vier de verenigingen hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend.

De Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet heeft geadviseerd om de bezwaren met betrekking tot de vaststelling van de overtredingen ongegrond te verklaren. De (verschillen in) hoogte van de opgelegde boetes achtte de Adviescommissie echter onvoldoende gemotiveerd en zij heeft geadviseerd om de bezwaren terzake gegrond te verklaren.

De d-g NMa besluit conform het advies van de Adviescommissie en handhaaft, onder aanvulling van de motivering, de opgelegde boetes. Volgens de systematiek van de Richtsnoeren boetetoemeting berekende boetes zouden in onderhavige zaak leiden tot evident onbillijke boetes. Derhalve heeft de d-g NMa in omvang aanzienlijk beperktere boetes opgelegd. Voor de hoogte van de opgelegde boetes is per partij een bedrag als uitgangspunt genomen dat, met inachtneming van de verschillen in duur van de overtredingen, uitdrukking geeft aan de ernst van de overtredingen, die voor alle partijen gelijk is. Ten aanzien van de LVE, de NVVP en de NVP is een boeteverlaging toegepast, gelet op de (verschillen in) financiële middelen van partijen, respectievelijk de (verschillen in) ruimte die partijen hebben om de eigen financiële positie te beïnvloeden middels een contributieverhoging. In dat kader heeft de d-g NMa acht geslagen op de omvang van de betrokken contributie-inkomsten van partijen, respectievelijk de gemiddelde jaarcontributie die partijen per betrokken lid ontvangen.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar boete prijsafspraken verenigingen van psychologen en psychotherapeuten (PDF - 103.62 KB) BAC Advies (PDF - 2.5 MB)