Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op verzoek heroverweging boete prijsafspraken psychologen en psychotherapeuten

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft de NMa verzocht om heroverweging van de haar in zaak 3309 opgelegde boete, naar aanleiding van het hernieuwde besluit op bezwaar ten aanzien van NIP, LVE en NVVP in die zaak, waarin de NMa heeft afgezien van nader onderzoek, het sanctiebesluit ten aanzien van NIP, LVE en NVVP heeft herroepen en heeft afgezien van het opleggen van een boete aan NIP, LVE en NVVP. De NMa heeft bij besluit van 8 juli 2009 geconcludeerd dat de Raad niet toe komt noch behoeft toe te komen aan een heroverweging van het sanctiebesluit nu het formele rechtskracht heeft verkregen, van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden geen sprake is en ook anderszins geen reden is voor heroverweging van het besluit. Het verzoek om heroverweging wordt afgewezen.

 

Bijlagen

Besluit op verzoek heroverweging boete prijsafspraken psychologen en psychotherapeuten (PDF - 80.97 KB)