Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vestigingsadvies LHV beperkte keuze patienten en nieuwe huisartsen

Eind 2011 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) beboet. Nadat de LHV bezwaar had gemaakt, heeft ACM de zaak nogmaals goed bekeken.

ACM blijft van oordeel dat de adviezen van de LHV ertoe hebben geleid dat de keuzemogelijkheden voor nieuwe huisartsen en patiënten werden beperkt. De LHV adviseerde haar leden na te gaan of er behoefte was aan nieuwe huisartsen en of er wel voldoende patiënten waren voor een nieuwe praktijk. De gevestigde huisartsen zouden vervolgens een nieuwe huisarts moeten aannemen via een sollicitatieprocedure.

ACM wil ruimte voor kwaliteit en vernieuwing van zorg. Het is belangrijk dat nieuwe huisartsen zich kunnen vestigen waar en hoe zij willen. Hiermee kunnen huisartsen aansluiten bij de wensen van patiënten, bijvoorbeeld door ruimere openingstijden of extra zorg voor bepaalde groepen patiënten.

ACM handhaaft het besluit, maar verlaagt wel de boete voor de LHV van ruim 7,7 miljoen naar ruim 5,9 miljoen euro. Ook ziet ACM af van de boete voor twee functionarissen. Tegen het besluit op bezwaar staan beroep en hoger beroep open.

ACM zal ook de komende jaren keuzemogelijkheden voor de patiënt in de zorg bewaken en stimuleren. Daarom staat ‘De consument in de zorg’ op de ACM-agenda van 2014-2015. Discussieer mee over de ACM-agenda via Denkmee.acm.nl.

Zie ook

Meer in deze zaak