Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezeggingen LHV definitief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft toezeggingen van de LHV en haar regionale kringen in een toezeggingbesluit van 4 december 2012 bindend verklaard. De regionale Kringen van de LHV zullen zich voortaan onthouden van onderhandelingen met zorgverzekeraars over onder andere de tarieven voor behandelingen. Ook geven zij geen adviezen meer aan huisartsen over het wel of niet ondertekenen van contracten die zorgverzekeraars aanbieden. De LHV heeft toegezegd genoemde onderhandelingen en het geven van tekenadviezen niet te ondersteunen.

Henk Don, bestuurslid van de NMa: “Ik ben blij dat de mededingingsbezwaren op deze wijze snel en efficiënt zijn weggenomen. Hierdoor kunnen huisartsen en zorgverzekeraars samen beter tegemoet komen aan de individuele behoeften van patiënten, zoals ruimere openingstijden en nieuwe vormen van zorg.” Nu het toezeggingbesluit definitief is, sluit de NMa het onderzoek naar de LHV.

De LHV stelt ook een zogeheten complianceprogramma vast. Hierin staat wat medewerkers moeten doen als zij te maken krijgen met zaken waarvan zij vermoeden dat deze strijdig zijn met de Mededingingswet.