Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boetebesluit Landelijke Huisartsen Vereniging voor zegelverbreking

Aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (hierna: LHV) is een boete opgelegd van EUR 51.000 wegens het verbreken van een zegel. Het zegel, dat 's avonds door NMa-medewerkers op een deur was aangebracht, was de volgende dag verbroken. De NMa verzegelt ruimtes als onderzoek, waarbij gezocht wordt naar bewijs van een overtreding van de Mededingingswet, nog niet is afgerond. Op deze wijze kan het onderzoek op de volgende dag worden voortgezet zonder risico op verlies of beschadiging van het in de verzegelde ruimte aanwezige onderzoeksmateriaal.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 6944 (PDF - 121.43 KB)