Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank vestigingsadviezen Landelijke Huisartsen Vereniging

De rechtbank Rotterdam heeft op 17 december 2015 het beroep van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) gegrond verklaard. De boete van € 5,9 miljoen aan LHV is van de baan.

Waar gaat de zaak over?

LHV is een vereniging waarbij vrijwel alle huisartsen in Nederland lid zijn. De LHV heeft in 2008 op haar website Aanbevelingen gedaan aan haar leden. De Aanbevelingen gingen over het reguleren van de vestiging van (nieuwe) huisartsen in een regio. In de Aanbevelingen staat het advies dat de zittende huisartsen in een regio periodiek nagaan of er ruimte is voor een nieuwe huisarts. Zo kan volgens de LHV het evenwicht op de markt bewaard worden. De zittende huisartsen besluiten eerst dat er ruimte is voor een nieuwe huisarts. Daarna staat in de Aanbevelingen hoe de zittende huisartsen moeten vaststellen wie zich kan vestigen. De zittende huisartsen bepalen dat via een sollicitatiecommissie waarin zij zelf zitten.

Oordeel ACM

ACM vond dat deze adviezen van de LHV de keuzemogelijkheden voor nieuwe huisartsen en patiënten beperkten. De Aanbevelingen beperkten volgens ACM de mededinging op de markt voor de huisartsenzorg. ACM heeft de LHV voor overtreding van de Mededingingswet (Mw) een boete opgelegd van € 5,9 miljoen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank volgt ACM in het oordeel dat de Aanbevelingen van de LHV een besluit van een ondernemingsvereniging zijn. De Aanbevelingen vallen hiermee onder artikel 6 van de Mw.  

De rechtbank is het niet met ACM eens dat er sprake is van een overtreding van artikel 6 van de Mw. Volgens de rechtbank zijn de Aanbevelingen geen goede manier om de mededinging te beperken. De rechtbank vindt dat er in de Aanbevelingen geen indicatie of norm staat voor het aantal patiënten per huisarts of van het aantal huisartsen per regio. Daarnaast vindt de rechtbank het niet aannemelijk dat de Aanbevelingen nieuwe, innovatieve manieren van praktijkvorming door huisartsen in de weg zouden staan. De Aanbevelingen hadden volgens de rechtbank geen invloed op het sluiten van een contract met een zorgverzekeraar. De rechtbank stelt vast dat de zorgverzekeraars beslissen of een huisarts een contract krijgt. De rechtbank vindt dat de huisartsen geen sterke positie hadden waardoor zij zorgverzekeraars hun wil konden opleggen bij het al dan niet verstrekken van contracten aan toetredende huisartsen.

Geen boete

ACM heeft volgens de rechtbank ten onrechte aan LHV een boete opgelegd wegens overtreding van de Mw. De rechtbank vernietigt het besluit tot het opleggen van een boete van € 5,9 miljoen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep ingesteld. De uitspraak is daarmee onherroepelijk geworden.

Bekijk hier de uitspraak van de rechtbank Rotterdam

Meer in deze zaak:
Besluit op bezwaar vestigingsadviezen Landelijke Huisartsen Vereniging