Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Landelijke Huisartsen Vereniging krijgt boete voor verbreken zegel

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een boete opgelegd van 51.000 euro aan de Landelijke Huisartsen Vereniging, omdat zegels, die 's avonds door NMa-medewerkers op een deur waren aangebracht, de volgende dag verbroken waren. De NMa verzegelt ruimtes als onderzoek, waarbij gezocht wordt naar bewijs van een overtreding van de Mededingingswet, nog niet is afgerond. Op deze wijze kan het onderzoek op de volgende dag worden voortgezet zonder risico op verlies of beschadiging van het in de verzegelde ruimte aanwezige onderzoeksmateriaal.

De NMa neemt het verbreken van de verzegeling hoog op. 'Wij verzegelen ruimtes om de volgende dag verder te gaan naar het zoeken van bewijs. Wanneer de zegels verbroken zijn, kan niet worden uitgesloten dat dit is gebeurd om bewijs weg te halen dat relevant is voor ons onderzoek', aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa. De zegels die de NMa gebruikt, zijn niet scheurbaar zoals papier. Kenmerkend is dat het zegel bij verwijdering verkleurt en een blauw restant achterlaat dat meerdere malen het woord 'STOP' vormt.

De NMa kan sinds 1 oktober 2007 zelf boetes opleggen wanneer zegels verbroken zijn. Voorheen moest er aangifte worden gedaan.

Zie ook

Meer in deze zaak