Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consument centraal in beoordeling fusies en samenwerkingen in ziekenhuiszorg

In de zorgsector vinden veel fusies plaats en worden samenwerkingsverbanden aangegaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beoordeelt fusies en samenwerkingen op mogelijke concurrentiebeperkende effecten op grond van de Mededingingswet. ACM let vooral op de effecten voor de consument; de patiënten en verzekerden.

Dat staat in de ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’ die ACM heeft uitgebracht. Deze leidraad biedt ziekenhuizen en andere zorgorganisaties houvast over wat ze van ACM kunnen verwachten als ze willen samenwerken of fuseren. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM: ‘We willen het beeld wegnemen dat ACM samenwerkingsverbanden niet goedkeurt en fusies wel. In de kern is de beoordeling van fusies en samenwerkingsverbanden hetzelfde: het gaat erom dat de balans positief is. Laat zien dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.’

ACM stelt de consument centraal. Vandaar dat de oordelen van patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars een belangrijke rol spelen. ACM kijkt behalve naar de eventuele concurrentiebeperkende effecten ook naar de voordelen die een fusie of samenwerking biedt voor consumenten. Daarbij is ACM niet strenger bij samenwerkingen dan bij fusies. ACM grijpt in als er negatieve effecten voor consumenten dreigen te ontstaan.

Interview met Chris Fonteijn in Zorgvisie