Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM keurt fusie West-Brabantse ziekenhuizen goed

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de fusie tussen het St. Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom goed. Voor zorgverzekeraars blijft ook na de fusie de mogelijkheid bestaan om goede afspraken te maken voor de verzekerden. Er zijn na de fusie in West-Brabant twee grotere ziekenhuisgroepen die goed met elkaar kunnen concurreren: het Amphia Ziekenhuis in Breda en het nieuwe fusieziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal.

Eén van de overwegingen van ACM om de fusie goed te keuren is dat de kwaliteitseisen voor ziekenhuiszorg steeds strenger worden en de 2 ziekenhuizen apart daar waarschijnlijk niet aan kunnen voldoen. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM: ‘Door de fusie kan bepaalde ziekenhuiszorg in de omgeving van Bergen op Zoom en Roosendaal blijven bestaan, zoals oncologie, en dat is goed voor patiënten en verzekerden.‘

Verschillende patiëntenorganisaties, behalve de patiëntenvereniging NPCF, hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de fusie. Zorgverzekeraars zijn overwegend positief over de fusie omdat er 2 ziekenhuisgroepen in West-Brabant ontstaan die met elkaar concurreren.

ACM hecht veel waarde aan de oordelen van patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en heeft de verschillende standpunten zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. De manier van beoordelen van fusies en samenwerkingen door ACM staat beschreven in de onlangs uitgebrachte ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’.